Пронајди експертка
jaka zenska

Александра Симјаноска

Економија

Финансиско управување со ЕУ фондови

jaka zenska

Sandra Velovska

Право

Корпоративно управување, јавни набавки, јавни приватни партнерства, индустриска сопственост, лиценци и дозволи од областа на здравството

jaka zenska

Катерина Јовановска

Ветерина

регулатива

Христина Гоговска

Односи со јавност

Човечки ресурси

jaka zenska

Vaska Djidrova

Безбедност

Bezbednosta na decata vo preducilisnite ustanovi

jaka zenska

Јелена Јаневска

Односи со јавност

Маркетинг комуникации

jaka zenska

Ана Гичевска

Информациски технологии

jaka zenska

Александра Чавдаревска

Право

jaka zenska

Јасмина Карталова Баснаркова

Право